สวัสดี!

Z-Libraryเป็นหนึ่งในห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงงานเขียนและวรรณกรรมได้ ปัจจุบันZ-Libraryมีหนังสือมากกว่า11,179,413เล่ม และบทความมากกว่า84,837,000ฉบับ Z-Libraryมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในสหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ มาเลเซีย และลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่เราจัดเก็บทั้งหมดนั้นใหญ่กว่า220 TB! ทุก ๆ เดือน ผู้คนหลายล้านคนใช้ Z-Library เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณ

Only thanks to your support over the past six months, the following important updates have been implemented: moderation interface for users, recruited a big team of moderators, which resulted in improving the quality of the book collection; made a selection of booklists for the categories, added over 100 languages to filter and translated our Android app in to 27 languages. Many visual changes have also taken place, such as redesigned book requests section, new Z-Library letters, improved “My uploads” and “Add book” pages, completely reworked the "Report a problem" option. Moreover, numerous invisible but essential technical updates have been made. การสนับสนุนอย่างแข็งขันของคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคไม่ได้เป็นแค่เงินสำหรับเรา แต่มันคือความมั่นใจว่าคุณต้องการโครงการนี้จริง ๆ!

Z-Library เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยการเงินทุนของเหล่าผู้ก่อตั้ง และการสนับสนุนจากคุณ ปัจจุบัน (15 September 2022) ในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี เราจัดสรรการระดุมทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคให้แก่เรา

ขอแสดงความนับถือ,
Z-Library ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริจาคล่าสุด

$5
Ivan
30 Sep 2022, 22:38
$5
Gram
30 Sep 2022, 22:38
$10
lillet
30 Sep 2022, 22:36
$5
Anthony
30 Sep 2022, 22:36
$20
Sue
30 Sep 2022, 22:36
$1
zm789
30 Sep 2022, 22:36
$1
zm7091
30 Sep 2022, 22:36
$5
EH
30 Sep 2022, 22:35
$8
Juan
30 Sep 2022, 22:34
$10
Cédric
30 Sep 2022, 22:34
$10
Dani
30 Sep 2022, 22:33
$50
Jia
30 Sep 2022, 22:33
$5
Jochen
30 Sep 2022, 22:33
$8
louis
30 Sep 2022, 22:33
$10
jvc
30 Sep 2022, 22:32
$10
Antonio
30 Sep 2022, 22:32
$5
Moxide88
30 Sep 2022, 22:31
$5
Wang
30 Sep 2022, 22:30
$10
Colinergie
30 Sep 2022, 22:30
$10
goodman
30 Sep 2022, 22:30
$10
Joe's
30 Sep 2022, 22:29
$5
igorigor
30 Sep 2022, 22:28
$10
Jenny
30 Sep 2022, 22:28
$35
Anonymous
30 Sep 2022, 22:28
$10
ht2013
30 Sep 2022, 22:28
$5
Laura
30 Sep 2022, 22:27
$5
raghd.zlgg
30 Sep 2022, 22:27
$5
Cquelle
30 Sep 2022, 22:27
$10
Tazgnome
30 Sep 2022, 22:27
$5
dbzo
30 Sep 2022, 22:26
$10
VIP
30 Sep 2022, 22:26
$4
BTSTRASH21
30 Sep 2022, 22:26
$5
Sigin
30 Sep 2022, 22:25
$5
adaxma
30 Sep 2022, 22:25
$5
Ren
30 Sep 2022, 22:24
$5
Paweł
30 Sep 2022, 22:23
$5
24_7_365
30 Sep 2022, 22:23
$1
LeoZ
30 Sep 2022, 22:23
$5
Brent
30 Sep 2022, 22:23
$5
tonyfahren
30 Sep 2022, 22:22
$5
MadhuSS
30 Sep 2022, 22:22
$10
Anonymous
30 Sep 2022, 22:21
$10
mirandolo
30 Sep 2022, 22:20
$10
nomes
30 Sep 2022, 22:20
$1
rach
30 Sep 2022, 22:20
$5
Sawk23
30 Sep 2022, 22:18
$20
Dave
30 Sep 2022, 22:18
$25
verbivore
30 Sep 2022, 22:18
$5
Siddhiraj
30 Sep 2022, 22:18
$10
giampo1961
30 Sep 2022, 22:18
$10
Carolina
30 Sep 2022, 22:17
$7
VanyaLoved
30 Sep 2022, 22:17
$5
Bryce
30 Sep 2022, 22:17
$10
Nami
30 Sep 2022, 22:17
$5
fakhri
30 Sep 2022, 22:16
$5
EV
30 Sep 2022, 22:16
$10
Christopher
30 Sep 2022, 22:16
$5
nina
30 Sep 2022, 22:16
$25
ThierryT
30 Sep 2022, 22:16
$10
JB
30 Sep 2022, 22:15
$10
books10
30 Sep 2022, 22:15
$10
adml1970
30 Sep 2022, 22:14
$10
leen
30 Sep 2022, 22:13
$5
5と8
30 Sep 2022, 22:13
$10
Power
30 Sep 2022, 22:13
$10
Monina
30 Sep 2022, 22:13
$10
Ken
30 Sep 2022, 22:13
$5
Leah
30 Sep 2022, 22:12
$1
Libros
30 Sep 2022, 22:12
$25
damus@73
30 Sep 2022, 22:11
$10
Adriaan
30 Sep 2022, 22:11
$5
Lana
30 Sep 2022, 22:11
$28
Jus
30 Sep 2022, 22:11
$10
DaAppleMan
30 Sep 2022, 22:11
$15
carsim
30 Sep 2022, 22:11
$20
Maxwell
30 Sep 2022, 22:10
$5
Ashley
30 Sep 2022, 22:10
$10
Cesar
30 Sep 2022, 22:10
$5
mapachito
30 Sep 2022, 22:09
$5
Raduz
30 Sep 2022, 22:09
$5
microman
30 Sep 2022, 22:09
$10
CrazyTrain
30 Sep 2022, 22:08
$4
endcloud
30 Sep 2022, 22:08
$5
Biwact
30 Sep 2022, 22:08
$10
Bubba
30 Sep 2022, 22:07
$5
M
30 Sep 2022, 22:07
$10
Sunyday
30 Sep 2022, 22:06
$5
Caryn
30 Sep 2022, 22:06
$1
Heard
30 Sep 2022, 22:05
$30
Robbie
30 Sep 2022, 22:05
$5
Joi
30 Sep 2022, 22:04
$10
cauldronborn
30 Sep 2022, 22:04
$20
Nadine
30 Sep 2022, 22:04
$5
Subu
30 Sep 2022, 22:04
$20
Ellaphant
30 Sep 2022, 22:04
$20
Stacey
30 Sep 2022, 22:03
$4
Evelyn
30 Sep 2022, 22:03
$4
nathan
30 Sep 2022, 22:03
$10
Ron
30 Sep 2022, 22:03
$10
jojoqay
30 Sep 2022, 22:03

ผู้บริจาคสูงสุด

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Bear
29 Sep 2022, 03:42
$100
Joel
28 Sep 2022, 14:54
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 11:22
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
taojizm
28 Sep 2022, 16:06
$100
miranda
27 Sep 2022, 10:04
$100
booksaugtwenty
27 Sep 2022, 08:52
$100
emaV
29 Sep 2022, 17:48
$100
susan
27 Sep 2022, 04:38
$100
DIANE
24 Sep 2022, 00:52
$100
Pruegl
17 Sep 2022, 11:23
$100
Shadow_Walker
27 Sep 2022, 01:00
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
hoplitae
19 Sep 2022, 12:38
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
Arronax
19 Sep 2022, 18:22
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
David
20 Sep 2022, 11:46
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
Alexf
27 Sep 2022, 16:32
$100
coolients
29 Sep 2022, 21:33
$100
Catherine
18 Sep 2022, 14:39
$100
dadward
28 Sep 2022, 13:57
$100
Fearey
22 Sep 2022, 20:35
$100
Carty
17 Sep 2022, 17:53
$100
zinnia
23 Sep 2022, 10:02
$100
Greg
27 Sep 2022, 21:32
$100
jerry
17 Sep 2022, 02:56
$100
H-RP
17 Sep 2022, 00:20
$100
QuanQuan
17 Sep 2022, 19:56
$100
wolfkin
29 Sep 2022, 09:05
$100
百服宁
24 Sep 2022, 04:34
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49
$100
Marc-Henry
29 Sep 2022, 03:26
$100
Irina
19 Sep 2022, 02:58
$100
Kavitha
20 Sep 2022, 07:11
$100
Robert
16 Sep 2022, 22:33
$100
herizondetails
22 Sep 2022, 22:24
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
Beth
22 Sep 2022, 19:56
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
Martha
17 Sep 2022, 18:32
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
nick
16 Sep 2022, 17:01
$100
AndyStan
22 Sep 2022, 21:14
$100
Anonymous
29 Sep 2022, 20:44
$100
James
18 Sep 2022, 03:24
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
odi
27 Sep 2022, 09:35
$100
Lynne
19 Sep 2022, 21:11
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
zibuyu9
20 Sep 2022, 06:46
$100
AW
20 Sep 2022, 15:58
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
password
20 Sep 2022, 10:50
$100
kuo
18 Sep 2022, 17:34
$100
howard
27 Sep 2022, 05:56
$100
mkarp
25 Sep 2022, 19:17
$100
Johnny
16 Sep 2022, 23:48